Egyház

Templom neve: Szent Márton templom
A templom építésének éve: 1750
Plébános: Kovács Pál

Szent Márton templom története

A Szent Márton tiszteletére 1750-ben épült templom egy már 1647-ben püspöki vizitációban említett kis kőtemplom és temető helyére került. 1663-ban már két harang volt a kőből készült toronyban, a kőtabernákulumú, kőszószékű és fából készült kórusú templomban.
1659-ig a fülesi, utána 1861-ig a horpácsi plébánia filiája volt a község. Az 1750-ben épült templom a nemesi Rátkai család és a lakók segítségével készült el.
A templom egyszerű barokk stílusban épült. A torony teljesen előreszökik, vakolt sávokkal emeletekre osztott. A tornyot nyolcoldalú sisak zárja le.
Az egyhajós, cseh boltozatos épületet négy szakasz alkotja falpillérekkel. A templomot 1865-ben szentéllyel toldották meg, amely szélességében nem válik el a hajótól, ívben végződik. Az énekes karzat lapos, két pilléren áll.
A templom belső berendezése viszonylag újkeletű. Csak a szószék és annak fafaragványai, a Jó Pásztor és a négy Evangelista képe régebbi barokk stílusú. Ezek és az orgona a locsmándi templomból kerültek ide.
Az első harangot 1752-ben, a többit 1873-ban és 1908-ban helyezték el. A II. világháború idején a középnagyot elvitték, melyet 1985-ben újra pótoltunk.
A plébánia épülete 1861-ben épült a gróf Zichy család adományából és a lakók segítségével.
A templom hossza 28 m, szélessége 9.5 m, belső magassága 7.6 m, a torony magassága 25m.

Plébánosok
1861-1898 Martin STIFTER (1833-1898)
1898-1898 RUPF Sándor (1872-1936)
1898-1931 Ferninand BUGLEDIĆ (1867-1953)
1931-1946 Dr. Stefan KELEMEN (1904-1973)
1946-1948 Mihovil BÓLYA (1907-1968)
1948-1954 Karol SÁGI (1909-1975)
1954-1967 VARGA Lőrinc (1910-1985)
1967-1974 Dr. Ivan HORVÁTH (1940-)
1974-1974 Németh Antal (1940-)
1974-2017 Dumovits István (1940-)
2017- Kovács Pál (1984-)

A település lakói korábban is és a mai napig is erősen vallásos, római katolikus hitet tartó emberek. A reformáció idején sem sikerült a horvát lakosságot evangelizálni.
A helyi plébános vezetésével a hívek minden évben zarándoklatokra járnak Ausztriába, Horvátországba és Franciaországba is.
A mai templomot 1750-ben a Rátkai család segítségével építették a korábbi kőtemplom helyén, amely körülbelül az 1600-as évek elején épülhetett.
2000-ben is nagy felújítást végeztek a templomon. A teljes tetőszerkezetet lecserélték, külső és belső tatarozást végeztek, felújították a színes üvegablakokat.
A templom környezetét is széppé varázsolták a Szentháromság – szobor rekonstrukciójával és az udvar betontéglás lerakásával.
A plébánia 1861-ben a Zichy család jóvoltából készült. A falu területén és környékén nagyon sok vallásos témájú szobor található, ami szintén az itt élők vallásos buzgóságát bizonyítja. Például 1670-ben állítottak egy szobrot az 1644-46 között dúló pestisjárvány emlékére. (Még egy járvány 1711-ban tizedelte a lakosságot.)