Községi Könyvtár UND

Online könyvtári adatbázis

A könyvtár adatai

 Könyvtár neve: Községi Könyvtár

Címe: 9464 Und, Fülesi utca 11. (Győr – Moson - Sopron megye)

Web oldal: www.und.hu

e-mail cím: könyvtárosé domerzsi@freemail.hu

Vezető ill. könyvtáros neve: Pintér Imréné

A könyvtár fenntartójának (működtetőjének) neve: Községi Önkormányzat, Und

Szerepel-e a könyvtár a nyilvános könyvtárak jegyzékén? igen

Beiratkozási díj:           nincs

A könyvtár: (szakmailag) önálló intézményként működik

lehet válogatni kölcsönzésre, illetve helyben használatra.

Röviden a könyvtárról

A könyvtár 1951 óta működik, szerepel nyilvános könyvtárak jegyzékében.

A könyvtár helyisége a község központjában, a helyi művelődési ház épületében található. Az épületet 1998- ban újítottuk fel, majd 2000- ben bevezették a gázfűtést is. 2007 –ben vizesblokkal bővült a kultúrotthon ellátása. A könyvtár helyiségében próbál a helyi tamburazenekar is.

A könyvtárban lehetőség van helyben olvasásra.

A könyvtár él a könyvtárközi kölcsönzés lehetőségével is. Ezt a szolgáltatást igénybe veszik a különböző iskolákban tanuló diákok, de azok a szakemberek is, akik nem egyszer olyan könyvhöz juthatnak így hozzá, amely ritkaságnak számít, vagy már nagyon régen nem jelent meg új kiadása.

A könyvtár gyűjteményét nemcsak vásárlással gyarapítja, hanem magánemberek adományait is elfogadja. Így néha akár 100 éves ritkaságokhoz is hozzájut a könyvtár.

A könyvtárban egyre gazdagabb helytörténeti információ is hozzáférhetővé válik.

 

Könyvtárosok:

1988-                 Pintér Imréné

1987          Huljevné Fülöp Mária

                              Kapovics Mária

Eszközök

HIFI berendezés. Itt kapott helyet a Horvát Egyesület pályázaton nyert számítógépe, és a Községszépítő Egyesület TV-je, videója. 2004-ben bővült a könyvtár eszközparkja az eMagyarországpont pályázatán nyert 2 db számítógéppel és egy lézernyomtatóval, majd egy fénymásolóval, amelyet a Horvát Egyesület nyert pályázaton.

2004-ben Teleház rangot kapott az intézmény.

Az eszközök elérhetők a lakosság és minden a faluban működő egyesület számára.

 

A könyvtár feladata, gyűjtőköre

Tervszerűen gyűjti, feltárja és megőrzi a falu jellegének megfelelő hazai és külföldi szakirodalmat dokumentumtípustól függetlenül és szolgáltatásai útján az olvasók rendelkezésére bocsátja

A falu honlapjára felkerül minden, amihez a tulajdonosok beleegyezésüket adják.

Horvát nyelvű könyvek, kiadványok beszerzése.

Az állomány a következő tudományterületeket tartalmazza:

 

A könyvtárhelyiség(ek) alapterülete:

1.      Könyvtárszoba                   30 m2

2.      eMagyarországpont            12 m2

Gyűjti, feltárja és megőrzi a falu történeti értékű dokumentumait:

A falura vonatkozó sajtóközlemények, saját kiadványok

a.) gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja,
b.) közhasznú információs szolgáltatást nyújt,
c.) helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt,
d.) szabadpolcos állományrésszel rendelkezik.

 

Szakirodalmi tájékoztató munkát végez és közvetíti más könyvtárak szolgáltatásait

Részt vesz a faluban folyó közművelődési tevékenységben.

 

  1. Az eMagyarország Pont a könyvtárban üzemel, kibővítve annak szolgáltatásait
    Eddigi szolgáltatások (2004–óta)

Az eMagyarország Ponttal kapcsolatban megfogalmazott célkitűzéseinket, melyeket az IHM_ITP_16 pályázatban magunk elé tűztünk, az elmúlt évek alatt sikerült teljesítenünk, néhány ezek közül

Ø      Közhasznú információs szolgáltatás

Ø      A lakosság hivatalos ügyeinek intézése interneten keresztül

Ø      A nemzetiségi nyelv és kultúra iránti fogékonyság erősítése az információszerzés korszerű eszközeivel

Ø      Településünk megtartó erejét növeli a kor igényeinek megfelelő, jól felszerelt intézmény

Ø      Internet hozzáférés révén élő, mindennapos kapcsolat (baráti, intézményi)

Ø      Bejelentkezés vizsgákra a Neptun rendszer segítségével, az évek során nagyon sok főiskolás és egyetemista vette igénybe az eMagyarország Pont szolgáltatásait, így téve eleget a tanulmányi követelményeknek

Ø      A falu életének fontos mozzanatait megörökítő képekből gyűjtemény készítése

Ø      Pályázatokat keresünk a faluban működő egyesületeknek

Ø      Vállalkozók részére pályázatok, hirdetési lehetőségek keresése

Ø      Segítségnyújtás a falu naptárának elkészítésében

Mindent lehetetlen felsorolni, a leglényegesebbeket emeltük ki.

Az eMagyarországponton tevékenykedők nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a faluban több internethozzáférési lehetőség között válaszhatnak.

2008 –ban részt vettünk az eMOP 2.0 pályázaton, amelyet megnyertünk, 280000 Ft összegben kaptunk támogatást, melyen újabb eszközöket vásároltunk, egy projektorral és egy nyomtatóval bővült az eszközparkunk.

Ez a pályázat még nagyobb lehetőséget biztosít ahhoz, hogy a faluban valóban XXI. századi lehetőségek legyenek.

Gyűjtőköri szabályzat

Alapító okirat

SZMSZ

A könyvtár szombaton tart nyitva, de szükség esetén a Teleház nyitvatartása alatt is a látogatók rendelkezésére állunk.

Nyitva tartás

Hétfő

16:00 - 19:00

Kedd

ZÁRVA

Szerda

8:00-13:00
16:00 - 19:00


Csütörtök

16:00 - 19:00

Péntek

ZÁRVA

Szombat

14:00 - 20:00

Vasárnap

ZÁRVA

Könyvtárunk részt vett a Nagy Könyv játékban. Ezért a Nagy Könyv Programiroda Elismerő oklevelét kaptuk 2005-ben.